מדיניות פרטיות

עמותת “חסדי עירית גבעת וושינגטון” מנהלת את האתר תוך שמירה על פרטיות הגולשים ושימוש ברמת אבטחה גבוהה.

איסוף מידע אישי
אם את/ה בוחר/ת לתרום, תתבקש/י לספק מידע ליצירת קשר (כגון שם והכתובת שלך) ומידע כספי (כגון מספר כרטיס האשראי שלך ותאריך תפוגה מס' תעודת זהות). מידע זה משמש למטרות חיוב ובדיקת התרומה שלך. התרומות מעובדות באופן מיידי, ולאחר אישור חברת האשראי תשלח לך קבלה לכתובת המייל שהוזנה בטופס התרומה.

הגנה על מידע אישי
כל מידע אישי שנמסר לא ישותף עם צדדים נוספים מלבד "עמותת חסדי עירית גבעת וושינגטון", ולא ישמש לצרכים נוספים מעבר לאלה שהוסכמו במפורש. לעיתים נאלץ לערב גורמים נוספים עבור עיבוד המידע על מנת לאפשר ביצוע הליך תקין של התרומות.

אבטחה
כדי למנוע פריצה וכד', גילוי ושימוש בלתי הולם במידע שלך, אנו משתמשים באמצעי האבטחה המתקדמים ביותר ,בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.
יובהר, כי היות ופעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לחסדי עירית גבעת וושינגטון יכולת להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתיה או חשיפת המידע האישי בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות, ועל כן, המשתמש מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עמותת חסדי עירית גבעת וושינגטון בקשר לכל נזק בקשר לכך, לרבות לשימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו, לרבות בפרטי כרטיס האשראי שלו.

קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובחנות הוירטואלית הינן רכושה הבלעדי של "חסדי עירית גבעת וושינגטון"
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מדפי התרומה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם העמותה.
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם עמותת חסדי עירית גבעת ושינגטון, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד בתנאי השימוש ו/או בלא לקבל את הסכמתה של עמותת חסדי עירית גבעת וושינגטון מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).
בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם חסדי עירית גבעת וושינגטון נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

אחריות חסדי עירית גבעת וושינגטון
עמותת חסדי עירית גבעת וושינגטון ו/או האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה או תרומה באתר, שלא על-פי תנאי שימוש אלה.

החזר כספי וביטול
התרומות מעובדות באופן מיידי ואוטומטי. במקרה הצורך ניתן לבקש החזר מלא של כל תרומה בתוך שלושה ימי עסקים. תרומות שנשמרו במשך 30 ימים ללא בקשה להחזר נחשבות סופית. במקרה של שאלות לגבי החזרים נתן לפנות דרך עמוד יצירת קשר.